Strona prywatna Krzysztofa Nagrodzkiego

Fazy rozwoju i ...zwoju?... Z listów do przyjaciół. I znajomych

Kolego, czy zwróciłeś uwagę na oczywistą oczywistość -jak to zawsze skondensowanie ujmujesz :-) - iż jakby ostatnio przybyło... odkrywców?
Odkrywców tego, co dla nas (geniuszy? :-) ) - było proste i jasne, jakby same z siebie....albo wyssane z mlekiem matki. Dodajmy dla precyzji, iż chodzi o Matkę Polkę a nie o mleko jakby od wściekłej krowy z puszki ze zrzutów.

Czytaj więcej...

Copyright © 2018. All Rights Reserved.