Strona prywatna Krzysztofa Nagrodzkiego

Stary Zamek

Książeczka z dawnych czasów - sprzed ćwierćwiecza - uroczo ilustrowana przez Tigrana Haszmaniana - Polaka z Armenii czy Ormianina zakorzenionego w Polsce, pisana pod przykryciem :-) (Józef Hański) przez ówczesnego, czynnego jeszcze inżyniera - Krzysztofa Nagrodzkiego.
Awers okładki

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

A tu Mistrz Tigran przy warsztaciku :-)

 

Dziękuje Tigi!

Copyright © 2018. All Rights Reserved.