Strona prywatna Krzysztofa Nagrodzkiego

USA-zakaz aborcji i...

Zakaz tzw. aborcji - czyli mordu na niewinnych, bezbronnych istotach ludzkich - wywołał w niektórych środowiskach specyficzne - jakby szatańskie - wycia.
To niezwykłe - w sensie - logiczny - zjawisko.
Jakże może wywoływać takie reakcje coś, co jest przecie podstawowym prawem człowieka - prawo do życia?...
Chyba....
Chyba, że

owe wycie jest, niestety, wynikiem swoistego oddania rozumu - a przez to i swoistego narażenia duszy - odwiecznemu zwodzicielowi...

To nie slogan - to "strategiczne" ostrzeżenie.

Wszak każdy - niezależnie od przynależności "światopoglądowej" - stanie kiedyś przed Dawcą Życia - nagi i bosy - i będzie podlegał osądowi z czynów.
I zaniechań.
Bez wykombinowanego alibi.
I bez złudzeń, że będzie inaczej.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.