Strona prywatna Krzysztofa Nagrodzkiego

Tree naj

-Co to znaczy?
- A! Właśnie! Teraz dobrze jest wykazać się jakąś znajomością - chociażby  języka.
Ojczyźnianego-to jasne, ale i zagranicznego takoż :-)

No i to ja demonstruję wychylenie z zaścianka :-).

Trzy miejsca pobierania nauk szkolnych i uczelnianych:

Hanna-podstawowych
Puławy-średnich
Warszawa-wyższych


Trzy (a nawet cztery) najwspanialsze osoby dzieciństwa:

Mama
Tata
Babcia Helena i Babcia Maria


Troje wspaniałych szkolnych nauczycieli

Pani Czelej-Pawłowska z podstawówki,
Pan Tadeusz Arasimowicz - wychowawca z liceum + logika i j. niemiecki,
Pani Hanna Boska z liceum - od języka polskiego.


Trzy spotkania niewieście

Rózia nad omgloną rzeczką Hanką - młodociana niewinność;
Wandzia nad Wisłą - urocza powściągliwość nastolatków;
Janeczka - nad Łódką. Cudność i dzielność wspólnoty życiowej!


Trzy ważne miasta

Wisznice
Puławy
Łódź

I Warszawa - ale to już czwarte, zatem formalnie nie mieści się w tej konwencji... Ale co tam... :-)


Trzy tytuły pism pierwszych publikacji

Karuzela
Myśl Polska
Niedziela

Trzy najważniejsze daty

Urodzenie i chrzest własny
Urodzenie przez Ukochaną naszego Synka i Jego chrzest
...No i moment przejścia do Wieczności... ku której wszak wszyscy zdążamy!


Copyright © 2018. All Rights Reserved.