Strona prywatna Krzysztofa Nagrodzkiego

Wielkie Dni - Poświecenia, Odkupienia, Chwały i ....szansy

Szansy na to, iż każdy z nas wreszcie pojmie czym był ów - przecie nie tak znowu dawny Czas
- kiedy po naszym padole, po ziemi- tej Ziemi chodził SAM BÓG!
Przyszedł - aby dać naukę, dać świadectwo, dać przykład - jak mamy kroczyć, aby znaleźć drogę do DOMU OJCA.
Niełatwa  - a bywa bardzo trudna - pełna zasadzek, zwątpień, boleści, powrotów i nawrotów to droga.

Ale jedyna, aby po trudach "tutejszości", móc śmiało zapukać do wrót Wieczności i... i zostać przyjętymi TAM, gdzie
tylko DOBRO i PIĘKNO - jakie "oko nie widziało, ucho nie słyszało".
Szansy...
Tylko wiedzieć...
Tylko nie zgubić kierunku...
Tylko wytrwać...

Z modlitwą i pomocą naszych Bliskich, którzy tutaj i którzy... już TAM...

Krzysztof Nagrodzki

Copyright © 2018. All Rights Reserved.