Strona prywatna Krzysztofa Nagrodzkiego

Fazy rozwoju i ...zwoju?... Z listów do przyjaciół. I znajomych

Kolego, czy zwróciłeś uwagę na oczywistą oczywistość -jak to zawsze skondensowanie ujmujesz :-) - iż jakby ostatnio przybyło... odkrywców?
Odkrywców tego, co dla nas (geniuszy? :-) ) - było proste i jasne, jakby same z siebie....albo wyssane z mlekiem matki. Dodajmy dla precyzji, iż chodzi o Matkę Polkę a nie o mleko jakby od wściekłej krowy z puszki ze zrzutów.

Zatem odkrywa się rachunki od się i do się bierne.
Z przewagą tych ostatnich.
I owa przewaga powoduje takie obciążenie niektórych, iż trudno zachować równowagę.
To zresztą właśnie owa oczywista oczywistość.

Ale my-starsi-wiemy, iż zbyt wypchany zbędnym obciążeniem plecak nie ułatwia zdobywania szczytów, oj, nie ułatwia...
Przecie sami to doświadczaliśmy...

Rzecz w tym, jak uzmysłowić to owej jurnej młodzieży (w różnym-bywa i póżny wieku), aby nie skończyła na manowcach i grzęzawiskach z których odwroty są trudne, a bywa...   

Copyright © 2018. All Rights Reserved.