Strona prywatna Krzysztofa Nagrodzkiego

Ze szlaków... Dawnych...

Góralska kapliczka
wśród smreków ukryta
Deszczami spłakana
chmurami spowita

Trwa tak z dawna zawieszona
Trochę za wysoko
I trochę za nisko

Bo do ludzi
hen
daleko

A do Boga
też nie blisko

Krzysztof Nagrodzki

Copyright © 2018. All Rights Reserved.