Strona prywatna Krzysztofa Nagrodzkiego

Osoba niewierząca…

Słucham gorącej dyskusji w otwartym studiu TVP, w której pada – kolejny raz uporczywie i ekspresyjnie z ust jakiegoś młodego lewaka: „Jestem osobą niewierząca!”
(Nieraz wyjaśniałem, że pojęcie „lewak” nie jest tożsame z „lewicowiec”. Przynajmniej ja tak tego nie łączę. Mimo usilnych nieraz starań dziwnych osobników, do zawieszania sobie takich wizytówek na młodych piersiach.) Ale ad rem-

– „jestem osobą niewierzącą” ma dać jakieś swoiste alibi? Usprawiedliwienie dla braku wiedzy? Braku przemyśleń? Braku zastanowienia skąd się wziąłem?
- Nie, nie chodzi o osobisty rodowód – nawet daleko sięgający w lata, ale o najgłębiej penetrujące pytanie skąd życie?
-Skąd nasz ludzki rodowód?...
- Skąd zasiew życia?...
- Z ewolucji? A ewolucja? Z głębi kosmosu? A kosmos?...


Zatem to nie sprawa „wiary” czy „niewiary” -  to problem wiedzy – dużej, małej, maciupkiej- aż po –pardon – głupotę, czy – łagodniej słabomyślność.

A co do owego młodzieńca – zresztą nie tylko jego poziomu umysłowego – to musi nurtować zagadka: Jak to jest, iż ludzie w pewnym wieku, nadal są uwikłani w bezmyślność? Niezależnie od tematu.
A przecież zadaniem, obowiązkiem każdego homo sapiens – z definicji „człowieka myślącego” - musi być właśnie myślenie, analiza, synteza – mimo trudu – dla niektórych wielkiego trudu- który jest z tym związany.

Chyba…Chyba, że to jest – a powtarzam owe podejrzenie kolejny raz – perfidne ustawka prawicy, dla ośmieszania lewego przeciwnika. Wtedy należałoby podziwiać owe młode kadry gotowe dawać twarz, a nawet gębę w sprawie – pro publico bono. Swoiście pojętego bono…

Copyright © 2018. All Rights Reserved.