Strona prywatna Krzysztofa Nagrodzkiego

Cenzorzy i inkwizytorzy

Decyzją władz (Rektora?) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został zawieszony na trzy miesiące prof. Aleksander Nalaskowski, który w felietonie prasowym ośmielił się skrytykować marsze LGBT.
Podniósł się krzyk oburzenia!
- Czy słuszny?...

Wszak gdyby wadza uniwersytecka działała w dawnych okolicznościach, profesor mógłby zostać skazany na zesłanie – towarzystwo wiedziałoby gdzie… A postępowa inkwizycja – w najsroższym wydaniu – mogłaby za taaaaką! herezję wysłać biednego profesora Aleksandra po prostu na stos!
A tak - cóż robić, czas już ( czy jeszcze) nie ten…
*
Można robić sobie śmichy-chichy z tego towarzycha, ale to jak nic przypomina ów dawny skecz, w którym aktywista deklarował: „Ja wam towarzyszę wszystko zagram” .
 
I tak nadal bywa – zgodnie z tryndem lub konkretnym uszczegółowieniem. W różnych miejscach i na różnych tzw. szczeblach. ...
Czym skorupka nasiąknie…
Wulgaryzmami, obsceną, małomyślnością i małowolnością,  odcharakterniem. Oby nie na zawsze…Brrr!

Copyright © 2018. All Rights Reserved.