The three most important

-Co to znaczy?
- A! Właśnie! Teraz dobrze jest wykazać się jakąś znajomością - chociażby  języka. Ojczyźnianego-to jasne, ale i zagranicznego takoż. No i to ja demonstruję wychylenie z zaścianka :-).

The three most important - czyli - trzy najważniejsze....

Trzy miejsca pobierania nauk szkolnych i uczelnianych

Hanna-podstawowych
Puławy-średnich
Warszawa-wyższych

Trzy (a nawet cztery) najwspanialsze osoby dzieciństwa

Mama
Tata
Babcia Helena i Babcia Maria

Troje wspaniałych szkolnych nauczycieli

Pani Czelej-Pawłowska z podstawówki-Pani od wszystkich przedmiotów
Pan Tadeusz Arasimowicz z liceum - wspaniały wychowawca,  j. niemiecki i logika
Pani Hanna Boska z liceum-od języka polskiego- rzeczywiście delikatnie Boska :-)

Trzy urocze spotkania niewieście

Rózia nad omgloną rzeczką Hanką-młodociana niewinność
Wandzia nad Wisłą-urocza powściągliwość nastolatków
Janeczka-nad Łódką. Cudność i dzielność wspólnoty życiowej!

Trzy zapisane w pamięci przeprowadzki
Hanna-Puławy
Puławy-Warszawa
Warszawa-ŁódźTrzy tytuły pism pierwszych publikacji

Karuzela
Myśl Polska
Niedziela

Trzy najważniejsze daty

Urodzenie i chrzest własny
Urodzenie przez Ukochaną naszego Synka i Jego chrzest
...No i moment przejścia do Wieczności... ku której wszak wszyscy zdążamy. Oby w dobrej kondycji...ducha!