Four-naj. Z listów do przyjaciół. I znajomych

Było "tree", to niech będzie i four.
Wiele lat temu dobrze widziany byłby zapis: Czetyry-naj, ale czasy się zmieniają,  wobec czego opiszmy: Four-cztery naj - najintensywniejsze, najbardziej ekstremalne, najlepsze, najtrudniejsze przejścia przez życie, o które mnie pytałeś.

Najintensywniejsze
Pierwsze spotkanie ze śmiercią bardzo bliskiej osoby.

Najbardziej ekstremalne
Zajrzenie w oczy śmierci. Ekstremalne, ale spokojne.

Najlepsze
Poznanie spokojnej miłości

Najtrudniejsze
...Jeszcze przede mną... Ale się staram dorosnąć...  :-)

I tego sobie-z okazji niedawnych świąt Bożego Narodzenia....i w ogóle-życzę. Oczywiście na Nowy Rok i...dalsze-ile ich tam będzie jeszcze...